Середа, 16.01.2019, 13:45

Кілійський районний будинок науково-технічної творчості

Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Робота з кадрами

Головним соціальним завданням позашкільної діяльності на сучасному етапі є створення умов для розвитку здібностей, талантів, обдарувань дітей та молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
І. Педагогічний працівник позашкільного закладу повинен знати:
1. Основи загальнокультурної підготовки:
 основні віхи історичного та культурного розвитку України;
 державну мову відповідно до чинного законодавства;
 основи соціальної філософії (суспільство, тенденції розвитку, природа, економіка, соціальна, політична і духовна сфери суспільного життя);
 основи наукової методології;
 основи комп'ютерної грамотності.
2. Основи психолого-педагогічних засад функціонування системи позашкільної освіти:
 основи методології педагогіки;
 теорію і методику навчання і виховання;
 основні закономірності особистісного розвитку дитини;
 принципи, зміст, форми, методи педагогічного процесу;
 принципи та основний зміст діяльності дитячих та юнацьких громадських організацій.
3 . Методологію новаторсько-оригінальних дій:
 наукові основи інноваційних технологій виховання і навчання;
 моделі виховних систем шкіл нового типу, позашкільних закладів;
 педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.
4. Законодавчо-нормативне забезпечення:
 Загальна декларація прав людини;
 Декларація прав дитини;
 Конвенція про права дитини;
 Конституція України;
 Закон України "Про освіту";
 Закон України "Про позашкільну освіту";
 Основи трудового законодавства;
 Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI ст.);
 Концепція позашкільної освіти та виховання;
 Положення про позашкільний навчальний заклад;
 Положення про рух учнівської молоді "Моя земля - земля моїх батьків";
 Концепція естетичного виховання;
 Статутні засади діяльності дитячих та юнацьких громадських організацій.
II. Педагогічний працівник позашкільного закладу повинен володіти вміннями:
1. Діагностико-прогностичними:
 здійснювати аналіз нормативних документів, педагогічної літератури і визначати на цій основі конкретну мету і завдання позашкільної освіти;
 визначати програму, напрямки і шляхи реалізації завдань по¬зашкільної освіти;
 вести соціально-педагогічні дослідження з проблем позашкільної освіти;
 аналізувати інформацію про стан позашкільної освіти і робити діагностико-прогностичні висновки про можливі тенденції і напрямки розвитку учнівського і педагогічного колективів;
 визначати місце кожного педагога у навчально-виховній роботі на основі врахування його можливостей;
 визначати основні напрямки самоосвітньої роботи педагогів і створення перспективного досвіду з питань позашкільної освіти.
2. Організаційно-регулятивними:
 формувати і підтримувати сприятливий соціально-педагогічний і психологічний клімат в колективі;
 вивчати, узагальнювати і організовувати впровадження в практику роботи педколективів перспективний педагогічний досвід;
 направляти роботу методичних об’єднань, семінарів керівників гуртків, педагогів-організаторів;
 надавати допомогу в плануванні роботи гуртків, об’єднань, клубів, органів самоврядування позашкільного закладу;
 координувати дії позашкільного закладу з іншими закладами освіти і культури.
3. Контрольно-корегуючими:
 створювати в позашкільному закладі стійку і постійно діючу систему збору інформації про стан позашкільної освіти;
 аналізувати заняття гуртків, масових заходів;
 готувати підсумкові документи за результатами стану позашкільної освіти.
4. Фаховими:
 володіти методикою організації позашкільної освіти;
 володіти методикою підготовки, проведення і аналізу виховних заходів, занять гуртків;
 володіти технологіями управління позашкільними закладами;
 сприяти розвитку активно-творчої діяльності вихованців, їх інтелектуальних здібностей.
__________________________________________
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ САМООСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Питання психології
1. Зміст і мета навчальної діяльності в сучасній системі позашкільної освіти.
2. Психологічні умови, що забезпечують ефективне застосування індуктивно-дедуктивних методів навчання.
3. Розвиток учня у системі позашкільного навчання: психофізіологічний аспект.
4. Молодший школяр як суб'єкт навчальної діяльності.
5. Підліток як суб'єкт навчальної діяльності.
6. Старшокласник як суб'єкт навчальної діяльності.
7. Способи визначення та врахування в навчально-виховній діяльності темпераменту учнів.
8. Мета і форми співпраці педагога з шкільним психологом.
9. Мотивація, як ключовий фактор засвоєння навчальної інформації .
10. Загальні правила оптимізації навчального процесу.
11. Основні компоненти педагогічної діяльності.
12. Особистісні якості педагога, що сприяють успішній педагогічній діяльності.
13. Особливості педагогічної діяльності молодого педагога.
14. Труднощі в педагогічної діяльності і способи їх подолання.
15. Психологічний підхід до організації особисто-центрованої освіти.
16. Врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів при організації навчально-виховного процесу.
17. Забезпечення психологічного комфорту учасників навчально-виховного процесу.
18. Технологізація педагогічної діяльності.
19. Творчість вчителя як умова збереження психічного здоров'я.
20. Виховний потенціал доцільно організованого навчання.
21. Формування адекватної самооцінки учня в процесі навчальної діяльності.
22. Формування вольових рис особистості в навчальній діяльності.
23. Розвиток "Я - концепції"" учня в навчальній діяльності.
24. Способи визначення темпераменту (Типи темпераменту та види типової поведінки)
25. Врахування особливостей темпераменту учнів в навчально-виховній діяльності.
25. Поняття характеру і його відображення в навчальній діяльності.
26. Фактори, що впливають на формування характеру в учнів.
28. Визначення акцентуацій підлітків і врахування їх в навчально-виховному процесі.
29. Аналіз елементів індивідуального педагогічного досвіду - розвиток навичок рефлексії.
30. Створення мотивації успіху в учнів.
31. Врахування індивідуальних якостей учнів в навчальній діяльності.
32. Забезпечення підтримки навчальної діяльності з боку батьків.
33. Аналіз елементів власного педагогічного досвіду.
34. Уніфікація методів навчальної діяльності, як основа для створення авторської педагогічної технології.
35. Виділення суттєвих елементів педагогічного досвіду та їх психологічне обґрунтування.
36. Творчість, як засіб збереження психічного здоров'я вчителя і учнів.
Національне виховання учнів у гуртках технічного напряму.
37. Вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду засобами позашкільної освіти.
38.Виховання патріотичних почуттів учнів засобами ...
39.Формування, збереження і зміцнення здоров'я учнів як обов'язковий компонент системи національної освіти.
Організація процесу навчання
40. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі.
41. Організація соціально-комунікативної діяльності учнів
42. Удосконалення занять гуртка як засіб розвитку творчої особистості учня.
43.Умови розвитку технічних здібностей вихованців під час занять у гуртках науково-технічного напряму.
44.Формування загальнолюдських моральних норм через залучення учнів до масових заходів.
45.Формування патріотичних почуттів учнів через залучення учнів до масових заходів.
46. Розвиток пізнавальної активності учнів через ігрові форми діяльності у гуртках ПМТ.
47.Формування вмінь самостійної роботи учнів .
48.Упровадження нових інформаційних технологій у процес занять у гуртках науково-технічного напряму.
49.Відродження народних традицій, культури у гуртках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва та під час масових заходів.
50. Організація групової та індивідуальної форм навчання як передумова ефективності навчально-виховного процесу.
51. Розвиток творчих здібностей учнів як умова формування особистості учнів.
52. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів під час занять у гуртках, групах чи інших творчих об'єднаннях.
53. Здійснення трудового виховання та профорієнтаційної роботи під час занять у гуртках....
54. Реалізація завдань естетичного виховання у гуртках художньо-естетичного виховання у гуртках художньо-естетичного напряму.
55. Практична спрямованість занять гуртка авіамоделювання.
56.Здійснення індивідуального підходу до учнів у гуртках....
57.Створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань у позашкільній освіті.
58. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів задоволення їх особистісних потреб.
59. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності.
60. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів розширення обсягу знань.
61. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів вирішення особистісних проблем, спілкування з однолітками.
62. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів допрофесійної підготовки, формування основних компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.
63. Залучення учнів до технічної творчості - один із шляхів змістовної організації вільного часу,
66. Формування початкових технічних та технологічних умінь та навичок у роботі гуртків технічного напряму.
67.Розвиток конструкторських здібностей, досвіду власної творчої діяльності у роботі гуртків науково-технічного профілю.
68. Формування навичок інформаційної культури учнів у гуртках комп'ютерних технологій.
69. Розвиток творчої ініціативи, стійкого інтересу до технічних професій засобами позашкільної освіти.
70. Розвиток спілкування з однолітками, формування доброзичливості, товариських відносин у процесі колективної роботи підлітків у гуртках технічної творчості.
71. Створення умов для творчої самореалізації та духовного самовдосконалення, прояву кращих якостей особистості учнів у процесі позашкільної освіти.
72. Реалізація завдань загального розвитку особистості засобами позашкільної освіти.
73. Вплив змісту позашкільної освіти на процес теоретичного та практичного оволодіння основами творчої діяльності учнів.
• 74. Роль позашкільної освіти у створенні умов для розвитку творчих здібностей учнів.
75. Психолого-педагогічні умови розвитку художньої (естетичної) діяльності учнів.
Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей учнів.
76. Психолого-педагогічні умови розвитку технічної творчості учнів.
77. Психолого-педагогічні умови професійної орієнтації учнів.
78. Розвиток ціннісних орієнтирів особистості на основі гуманістичного підходу у вихованні.
79.Спільна робота школи та позашкільних закладів у забезпеченні цілісного підходу до розвитку особистості.
80. Реалізація принципів загальнолюдської моралі у навчально-виховній роботі позашкільного закладу.
81. Система роботи педагога позашкільного закладу з попередження шкідливих звичок учнів.
82. Система роботи педагога позашкільного закладу по пропаганді здорового способу життя.
83. Психолого-педагогічні умови вивчення індивідуальних особливостей учнів.
84. Формування правосвідомості учнів у процесі позашкільної освіти та виховання.
85. Розвиток мотивації до праці, працьовитості як високої моральної цінності.
86. Організація роботи педагогічного колективу позашкільного закладу з батьками та громадськістю.
87. Система роботи педагогічного колективу позашкільного закладу по попередженню правопорушень серед неповнолітніх.
88. Соціально-психологічні проблеми взаємодії педагогів позашкільних закладів та вихованців у навчально-виховному процесі.
89. Шляхи реалізації концепції громадянського виховання у позашкільних закладах.
90. Виховання в учнів бережливого ставлення до…
91. Формування в учнів якостей особистості, необхідних для трудової діяльності.
92. Реалізація гуманістичних цінностей у навчально-виховному процесі.
93. Роль педагогічної етики в особистісно орієнтованому вихованні.
94. Виховання моральності особистості як найважливішої складової громадянської освіти та виховання.
Методика занять гуртків
95. Здійснення структурно-методичного аналізу навчальної теми - один із шляхів удосконалення професійної майстерності педагогів позашкільного закладу.
96. Моделювання різних форм навчально-виховного процесу позашкільного закладу - шлях до технологізації процесу.
97. Моделювання занять гуртків науково-технічного напряму.
98. Моделювання різних видів діяльності учнів з реалізації кінцевої мети роботи гуртка ПТМ
99. Моделювання різних видів діяльності учнів з реалізації кінцевої мети роботи гуртка судномоделювання.
100. Моделювання різних видів діяльності учнів з реалізації кінцевої мети роботи гуртка авіамоделювання
101. Моделювання різних видів діяльності учнів з реалізації кінцевої мети роботи гуртка
102. Моделювання занять гуртків...
103. Моделювання занять гуртків...
104. Наукова організація праці при проведенні гурткової роботи.
105. Самоаналіз власної педагогічної діяльності - шлях до удосконалення професійної майстерності педагогів.
106. Інноваційність - важлива ознака сучасної освіти.
107. Творча дослідницька діяльність вчителя та учнів як складова інноваційного підходу у навчальній діяльності.
108. Інноваційний пошук вчителя. Навчання в дії (чому інтерактивних технологій треба навчатися та як це робити).
109. Осмислення уроку як результату застосування інноваційної педагогічної технології.
110. Особистісно орієнтоване навчання в ------ школі.
111. Диференційований підхід до навчання – передумова успіш¬ного розвитку та підвищення якості знань, умінь, навичок учнів.
112. Організація методичної роботи на діагностичній основі для інтенсивного розвитку творчості вчителів.
113. Інтерактивне навчання в ----- школі.
114. Інформаційні технології викладання предметів у ------ школі.
115. Педагогічні технології розвитку дітей молодшого шкільного віку, спрямовані на збереження здоров'я.
116. Розвиток ключових компетентностей молодших школярів у різних освітніх системах.
117. Технологія розвивального навчання в ------ школі.
118. Технологія розвитку критичного мислення в------ школі.
119 Вивчення та реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту.
120 Ознайомлення, вивчення та аналіз підручників, вироблення рекомендацій щодо їх впровадження.
121 Теорія і методика вивчення предмета.
123 Ефективність використання можливостей кабінету початкової школи.
124. Ознайомлення з новинками фахової літератури.
125. Підготовка учнів до МАН. Форми та методи роботи зі здібними та обдарованими дітьми.
126. Форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою.
127. Методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів.
128. Методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу.
129. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.
130. Оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень.
131. Робота з творчо обдарованими дітьми.
132. Створення належної психологічної атмосфери на занятті
133. Безвідміткова та відміткова система оцінювання в ------- школі.
134. Норми оцінювання навчальних досягнень учнів ------- школи.
135. Діагностика та самодіагностика. (Форми проведення діагно¬стичного обстеження всіх учасників НІШ.)
136. Розвивальне навчання як засіб розвитку пізнавальної актив¬ності школярів.
_______________________________________________
Робота над темами самоосвіти.
Метою роботи над темами самоосвіти є систематичне підвищення керівниками свого професійного рівня.
Перш за все, педагог здобуває знання з різноманітних джерел, використовує ці знання в професійній діяльності, розвитку особистості та власній життєдіяльності.
Основні завдання:
- вдосконалення теоретичних знань, професійної компетентності керівника;
- оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання і виховання гуртківців;
- вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, нових педагогічних технологій;
- розвиток на заняттях інноваційних процесів.
Алгоритм роботи вчителя з самоосвіти :
- Підготовчий етап;
- Творчий етап;
- Аналітико-узагальнюючий етап.
Якими джерелами користується керівник
У сучасному світі існує багато різноманітних можливостей отримати знання:
- книжки (наукова, науково-методична, методична, публіцистична, художня та інші літератури);
- фахова періодика (газети, журнали)
;
- Інтернет;
- відео, аудіо інформація;
- телебачення; - семінари, круглі столи, конференції;
- майстер-класи;
- курси підвищення кваліфікації;
- різноманітні курси;
- екскурсії, театри, виставки, музеї, концерти;
- заходи з обміну досвідом;
- подорожі тощо.
(Форми самоосвіти: індивідуальна та колективна. Ініціатором є сам педагог, хоча та її організацію часто впливають інші: керівники методичних об`єднань, курсів підвищення кваліфікації, які ініціюють та стимулюють діяльність вчителя, вихователя. Групові форми у вигляді діяльності методичного об`єднання, семінарів, практикумів тощо організуються адміністрацією.) Результат самоосвіти може подаватися у формі:
- доповіді, виступи на семінарі,
- реферату;
педагогічні раді,
- програми;
методичному об`єднанні;
- проекту;
- методичного посібника;
- статті до фахового видання;
- дидактичного матеріалу;
- науково-методичної розробки;
- методичного чи діагностичного кейсу тощо.
З появою в роботі вчителя комп’ютера та Інтернету значно підвищуються можливості педагогічної самоосвіти. З`являються нові теми, цікаві завдання та способи їх розв’язання, нові способи самореалізації, що з`явилися у педагога через появу нових засобів самоосвіти:
- розробка електронних занять , посібників тощо;
- розробка пакету тестового матеріалу в електронному вигляді;
- розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем;
- розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета;
- створення термінологічного словника з предметної теми, розділу;
- розробка тематичних виховних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів;
- розробка навчальних проектів;
- проект особистої методичної веб-сторінки;
- база даних питань і задач з предмета;
- створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм;
- зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю керівника (результатом самоосвіти повинне стати підвищення якості навчально-виховного процесу).
Отже, самоосвіта вчителя здійснюється при наявності таких ознак:
- самоосвіта як процес пізнання передбачає не просте закріплення професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на меті одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок;
- самоосвіта повинна бути безупинною, поповнення нових знань може здійснюватися на основі попередньої підготовки педагогів;
- самоосвіта повинна сприти оволодінню керівником застосування професійних знань у його практичній діяльності.
Самоосвіта педагога буде продуктивною за наступних умов:
- В процесі самоосвіти реалізується потреба особистості у власному розвитку;
- Керівник уміє визначити свої сильні та слабкі сторони, володіє способами самопізнання та самоаналізу, є відкритим до змін;
- Володіє розвинутою здатністю до рефлексії (діяльності особистості, що спрямована на усвідомлення власних дій, почуттів, аналіз цієї діяльності та формулювання висновків);
- Програма професійного саморозвитку, самоосвіти містить у собі можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності; - Керівник є готовим до творчості;
- Існує зв'язок особистісного та професійного розвитку і саморозвитку.
В системі внутрішкільного контролю передбачається самоосвітньою діяльністю три основні види контролю адміністрації:
Попередній контроль. Він здійснюється на початку навчального року, коли педагоги готуються до нового навчального року й складають плани самоосвіти. Своєчасні поради та рекомендації адміністрації допоможуть педагогу реально відібрати питання для самостійного опрацювання, зосередити увагу на головних напрямках свого самовдосконалення. Провідний метод контролю – співбесіди з окремими вчителями та керівниками м/о.
Поточний контроль. Протягом навчального року аналізуються відвідані заняття , проведені виховні заходи. Адміністрація допомагає осмислити та обгрунтувати вдалі моменти в роботі, а разом з тим – виявити недоліки в роботі, певні труднощі, проаналізувати причини їх появи. В.О.Сухомлинський писав: «На уроці я бачу перш за все, чим живе вчитель, що він читає, яке місце в його духовному житті займає книга, як він слідкує за досягненням культури». Отже, кваліфікована допомога, надана на підставі аналізу роботи вчителя, надихає його на цілеспрямовану творчу самоосвітню діяльність.
Підсумковий контроль. Здійснюється наприкінці семестру чи навчального року. Частіше за все відбуваються у формі бесіди з педагогами. Бо, як говорив В.Сухомлинський "Далеко не кожен стане вченим. Письменником, артистом, далеко не кожному судилося винайти порох або велосипед, але майстром своєї справи має стати кожен"
________________________________________
Алгоритм роботи керівника гуртка______________________________________ __________________________________________________________________
над науково-методичною проблемою_____________________________________
________________________________________________________________
на 201 __ /201__ н.р.
1 рік
1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи.
2. Дослідження реального рівня професійної майстерності.
2.1. Аналіз роботи керівника .
2.2. Вивчення рівня навчальних досягнень вихованців .
2.3. Анкетування, діагностування.
3. Виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності.
3.1. Опрацювання керівником проблеми: мета, форми, методи реалізації.
3.2. Підготовка аналітичного матеріалу.
3.3. Побудова моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань.
Підсумки: накопичення методичного матеріалу, теоретичного банку даних.
2 - 3 роки
1. Створення умов для розв'язання поставлених завдань.
1.1. Оформлення довідково-інформаційної методичної папки із визначеної проблеми.
1.2. Участь у інструктивно-методичних нарадах, лекціях, дискусіях з визначеної проблеми.
1.2.1. Організація наставництва, консультацій для молодих керівників гуртків .
1.3. Складання переліку рекомендованої літератури з проблеми.
1.4. Проведення педагогічних читань з визначеної проблеми.
1.5. Підготовка, проведення, участь у семінарі з визначеної теми.
1.5.1. Опрацювання відповідних статей періодичної літератури.
2. Організація роботи над новою технологією.
2.1. Розробка найбільш ефективних у роботі основних положень, методів, заходів, технологій.
2.2. Творчий звіт керівників гуртків за результатами роботи.
2.3. Проведенні моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх вихованості, розвитку.
2.4. Вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку вихованців .
2.5. Випуск метод бюлетенів з досвіду роботи.
2.6. Виконання науково-дослідних завдань керівником гуртка.
2.7. Створення банку інформації щодо впроваджених проблем у навчально-виховний процес закладу .
2.8. Взаємовідвідування занятть.
4 рік
1. Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій.
2. Оформлення результатів досліджень.
3. Участь у методичній конференції, педраді.
Очікувані результати
• Підвищення педагогічної майстерності керівника гуртка .
• Використання набутого досвіду більшістю педагогів.
• Вдосконалення змісту, форм, методів роботи керівника гуртка .
• Високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку вихованців .
___________________________________________________________