Середа, 16.01.2019, 13:02

Кілійський районний будинок науково-технічної творчості

Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Підготовка до занятть

Поради керівникам гуртків при підготовці до заняття
1. Опрацюйте розділи програми, які треба вивчати на занятті.
2. Вивчіть матеріал цього розділу.
3. Проаналізуйте навчальний матеріал.
4. Сформулюйте мету заняття. Дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті заняття.
5. Представте колектив групи, окремих вихованців, постарайтесь намітити їхній шлях до реалізації задач заняття.
6. Виберіть найбільш результативні методичні прийоми для даних вихованців.
7. Співставте обрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії на занятті.
8. Обміркуйте структуру заняття, його хід.
9. Зафіксуйте все підготовлене у плані або конспекті.
10. Повторіть про себе або вголос вузлові моменти плану.
11. Перевірте себе:
а) які факти, загальні поняття повинні бути засвоєні на занятті;
б) яке вміння формуються на даному занятті;
в) які світоглядні поняття, моральні чи естетичні оцінки необхідно сформувати на даному занятті;
г) якого роду емоційну реакцію варто викликати в учнів при вивченні даного матеріалу.
12. Приходьте в кабінет раніше початку заняття. Переконайтесь, чи все підготовлено до заняття, чи чисто у кабінеті, чи підготовлено наочне приладдя. Домагайтесь, щоб всі вихованці вас вітали, але не витрачайте на це багато часу.
13. Почніть заняття енергійно. Необхідно вести заняття так, щоб кожний вихованець із початку до кінця заняття був зайнятий справою.
14. Захоплюйте вихованців цікавим змістом матеріалу, розумовою напругою, допомагайте слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору усю групу. Запобігайте спробі порушити робочий порядок, проводьте інструктажі з ОП та ТБ.
15. Звертайтесь трохи частіше з проханням, запитаннями до тих, хто може зайнятись на занятті іншою справою.
16. Дайте вказівки вихованцю, над чим варто працювати, перевірте виконання даного завдання. Це буде привчати до дисциплінованої праці. Вихованець буде звикати до того, що вказівки керівника гуртка треба виконувати обов’язково.
17. Закінчуйте заняття загальною оцінкою. Оцінюйте вихованців за старанність. Подякуйте усій групі й окремим вихованцям. Нехай вихованці відчують почуття задоволеності від результатів праці на занятті.
18. Припиняйте заняття на перерву. Нагадуйте про обов’язки чергового.
19. Утримуйтесь від зайвих зауважень. 20. Не допускайте конфліктів із цілою групою, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи його розв’язування. 21. Пам’ятайте: там, де є сумніви у правоті керівника гуртка, не кажучи про ті випадки, коли вина його безперечна, конфлікт повинен вирішуватись на користь учнів.
22. Пам’ятайте слова М.Добролюбова: “Справедливий керівник – це такий керівник, поступки якого виправдані в очах вихованців”.
______________________________________________
МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ У СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(за матеріалами журналу «Воспитание школьника. Библиотека журнала» Каргина З.А.Практическое пособие для педагога дополнительного образования.-М.:Школьная Пресса,2008.-96с.; Позашкілля.-№6(42), червень 2010.-79с.)
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПЛАНУ ЗАНЯТТЯ :
• 1. Вступна частина:
• назва дитячого об'єднання;
• дата, час і місце проведення заняття;
• номер і рік навчання навчальної групи;
• прізвище, ім'я, по-батькові( повністю) педагога;
• тема заняття.
• 2. Концепція заняття, включаючи мету і завдання.
• 3. Хід заняття:
• короткий зміст й час теоретичної частини заняття;
• завдання (зміст), етапи виконання й час практичної частини заняття;
• підбиття підсумків заняття - прийоми роботи з дітьми й час.
• 4. Засоби навчання - наглядні й роздаткові матеріали, інструменти й матеріали для виконання практичної роботи, література.
• 5. Прогнозовані результати заняття.
____________________________________________
ВИМОГИ ДО КОНЦЕПЦІЇ ЗАНЯТТЯ:
• у плані необхідно сформулювати 3 цілі в аспекті навчання, виховання, розвитку;
• завдання мають відповідати цілям й відбивати зміст трьох взаємопов'язаних процесів, здійснюваних у ході заняття: навчання, виховання й розвитку.
Вимоги до прогнозованих результатів заняття: вони мають відбивати не лише «матеріальні» результати роботи з дітьми, але й ступінь дослідження поставлених цілей заняття.
____________________________________________
ВИМОГИ ДО ЗАНЯТТЯ Й ЙОГО АНАЛІЗУ
Грамотний аналіз заняття є умовою удосконалення навчальної діяльності дитячого об'єднання додаткової освіти й професійної діяльності педагога.
Аналіз навчального заняття повинен спиратися на такі принципи:
• науковості;
• єдності вимог;
• доступності й оптимальності;
• зворотності;
• об'єктивності й доброзичливості;
• доцільності
Можна виділити такі основні аспекти, від яких залежить успіх проведення заняття дитячого об'єднання й оцінка професіоналізму педагога:
• 1) організація заняття;
• 2) дидактична діяльність педагога;
• 3) виховна діяльність педагога;
• 4) професійно-особистісна характеристика( «портрет») педагога;
• 5) характеристика навчальної групи( різні грані прояву дітей в діяльності)
Якість організації заняття у сукупності визначають:
• стан документації дитячого об'єднання;
• відповідність теми заняття освітній програмі й плану роботи дитячого об'єднання на навчальний рік;
• відповідність організації заняття санітарно-гігієнічним вимогам;
• врахування рівня працездатності дітей;
• виконання правил техніки безпеки й охорони праці;
• раціональність використання часу на занятті;
• оптимальність обладнання й оснащення кабінету й навчального заняття;
• організація ведення документації учнів.
________________________________________
ЯКІСТЬ ДИДАКТИЧНОЇ ДІЯТЬНОСЬТІ ПЕДАГОГА ВИЗНАЧАЮТЬ:
• опора на основі принципи дидактики;
• оптимальність використовуваних методів навчання, їх відповідність логіці навчання, віку й розвитку дітей;
• ефективність контролю педагога за навчальною діяльністю учнів;
• об'єктивність оцінок їх діяльності;
• ступінь технічної оснащеності заняття;
• рівень методичного забезпечення заняття;
• оптимальність використання технічних засобів і методичних матеріалів;
• уміле використання зміни видів діяльності;
• забезпечення зворотного зв'язку;
• досягнення поставленої дидактичної мети заняття.
__________________________________________
ЯКІСТЬ ВИХОВУЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА НА ЗАНЯТТІ ВИЗНАЧАЮТЬ:
• виховуючи спрямованість змісту заняття, наявність у ньому ідейної складової;
• опора на основі принципів виховання;
• вирішення завдань морального виховання;
• ефективність формування у дітей працелюбності й трудових навичок;
• використання педагогом можливостей заняття в професійній орієнтації й економічному вихованні дітей;
• формування у дітей інтелектуальної культури, потреби в знаннях, пізнавальної активності;
• реалізація завдань фізичного й гігієнічного виховання учнів;
• забезпечення зв'язку заняття з життям країн и й самих учнів;
• ступінь естетичного впливу змісту й організації завдання на учнів.
______________________________________________
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ( "ПОРТРЕТ") ПЕДАГОГА СКЛАДАЮТЬ:
• знання ним навчального предмета, вільне володіння навчальним матеріалом;
• його мовлення;
• педагогічна культура й такт;
• зовнішній вигляд педагога на занятті;
• позиція педагога по відношенню до учнів;
• стиль педагогічного керівництва;
• ступінь впливу особи педагога на учнів.
___________________________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУПИ ( РІЗНІ ГРАНІ ВИЯВУ В ДІЯЛЬНОСТІ) СКЛАДАЮТЬ:
• ступінь їх активності й працездатності на заняттях;
• зацікавленість темою й змістом заняття;
• сформованість у дітей навичок самостійної роботи;
• виконання учнями поставлених навчальних завдань заняття;
• комунікативна активність дітей;
• сформованість навичок роботи з обладнанням та інструментами, навчально-методичними посібниками;
• організованість й дисциплінованість учнів на занятті;
• стиль відношення дітей до педагога й один до одного;
• зовнішній вигляд дітей.
За наданою схемою може здійснюватися аналіз навчального заняття дитячого об'єднання. Вона може бути використана також як план бесіди з педагогом чи проведення ним самоаналізу.
______________________________________________
ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ
Підсумкові заняття можуть проводитися:
• по завершенню навчального року;
• по завершенню півріччя чи навчальної чверті;
• після вивчення великої навчальної теми чи розділу.
Зміст підсумкового заняття обов'язково має включати перевірку теоретичних знань дітей та їх практичної підготовки. Підготовка педагогом дітей до підсумкового заняття включає:
а) обговорення з дітьми значення підсумкових занять у цілісному навчальному процесі;
б) повідомлення дітям про дату, час і форму проведення підсумкового заняття( не менш ніж за тиждень до його проведення);
в) обговорення з учнями форми та критеріїв оцінки результатів заняття;
г) повідомлення дітям питань, тем, які необхідні до підсумкового заняття.
_______________________________________________
ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
Дата__________________________ Група_______________________________
Форма заходу_______________________________________________________ Мета заходу________________________________________________________
Хто проводить______________________________________________________
Мета відвідування___________________________________________________
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ АНАЛІЗУ
: 1.Аналіз готовності педагога(педагогічного колективу) до проведення виховного заходу:
*• постановка мети й завдань заходу; на виховання яких якостей учнів спрямовано захід;
* врахування рівня учнів під час визначення мети й завдань заходу;
* місце даного заходу в загальній системі виховної роботи.
2. Процес підготовки:
* спрямовуюча роль керівника ( педагога-організатора, керівника гуртка) у процесі підготовки заходу, тактична допомога учням.
* роль органів самоуправління під час підготовки й проведення заходу.
* забезпечення у процесі підготовки об'єднаної, злагодженої роботи колективу, формування співробітництва, взаємодопомоги, вимогливості.
* організація діяльності учнів ( вихованців): уточнення обов'язків й повноважень кожного учня ( вихованця0 й установлення конкретних термінів виконання конкретних завдань
3. Проведення заходу:
* організація.
* місце проведення, оформлення приміщення, обладнання, використання наочності, технічних засобів навчання.
* своєчасність початку й організованість проведення.
* дотримання регламенту,• доцільність його використання.
* участь представників громадськості, батьків у проведенні заходу; ефективність їх участі.
* дотримання під час заходу санітарно-гігієнічних вимог, правил пожежної безпеки, техніки безпеки.
* попередження перевтоми та врахування особливостей фізичного розвитку учнів ( вихованців)
* дисципліна
* зміст:
1) цілеспрямованість; чи доведено мету до учнів ( вихованців) 2) зв'язок з життям класу, школи, району, міста
3)використання під час проведення заходу питань, які хвилюють учнів
4) врахування вікових та індивідуальних особливостей
5) емоційна насиченість заходу
6) вплив на розширення ерудиції учнів, на розвиток пізнавальних інтересів
Методика проведення:
• 1) чи оптимально вибрана форма проведення ( бесіда, лекція, конференція, конкурс)
• 2) роль класного керівника ( педагога-організатора, керівника гуртка) у проведенні заходу, його педагогічна майстерність
• 3) наявність елементів обговорення, відкритого обміну думками у процесі заходу
• 4) рівень самостійності учнів в обговоренні проблем
4. Результати:
* досягнення педагогом поставлених• мети й завдань даного заходу
* виконання плану заходів
* аналіз відношення учнів до змісту заходу, рівень їх активності.
* був захід цілеспрямованою системою чи набором різних, не поєднаних між собою частин?
* що вдалося краще, що гірше? цікаві знахідки педагога.
5. Загальні висновки.
6. Рекомендації.
______________________________________